Projekt

Landström

Det finns en del färdiga lösningar för landström men vi valde att inhandla alla komponenter var för sig och själv bygga ihop en säkringsbox. Själva lådan till säkringsboxen köpte vi på Biltema. Det är en normkapsling som har plats för åtta moduler eller säkringar. I boxen har vi sen installerat en jordfelsbrytare och två stycken tvåpoliga automatsäkringar som bryter både fasen och nollan om det löser ut. Vi valde att placera boxen under soffan på styrbord sida där vi även har batteribanken. Vid sidan om boxen har vi satt ett dubbeluttag för de två batteriladdarna. Laddarna är av märke C-Tec M300 (25A) där den stora laddar förbrukningsbatteriet och den lilla är en separat underhållsladdare för startbatteriet. Dessa placerades längst in i det lilla facket under navigationsbordet. Vi var lite osäkra i valet om var vi skulle sätta anslutningskontakten för matningen från bryggan. Vi gör lite olika när vi lägger till, ibland med fören och ibland med aktern mot bryggan. Det slutade i alla fall med att vi drog fram en kabel till ankarboxen och satte anslutningskontaken upp i ena hörnet av ankarboxen. Fördelen med att ha den där är att man inte behöver ha någon sladd liggande över däck, om man nu då inte backar in förstås. Vi får se framöver om vi kanske sätter en anslutning i aktern också samt en switch där vi kan välja vilken av dem som ska vara aktiverad för stunden. I ett första skede så valde vi att sätta fasta uttag vid navigationsbordet och vid spisen. Det vid navigationsplatsen är väl det som ständigt kommer att användas till dator, mobilladdare mm. Uttaget vid spisen ville vi ha med tanke på bla vattenkokare. Vi har funderingar på att vi ska införskaffa en TV och då får det kanske bli ett uttag till, men den tiden den sorgen. Det känns lite vemodigt att sätta hålsågen i båten men slutresultatet blev vi nöjda med. Uttagen är vanliga uttag som används i hemmet. Vi valde dock svarta som vi tycker smälter in bra med övrig inredning i båten.